Om oss

Indremisjonsforbundet (ImF)

  • bygger vårt arbeid på Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. På dette grunnlaget kaller og sender ImF ut sine arbeidere.
  • er en sammenslutning av i alt 9 kretser med ca 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • ble stiftet i 1898 og har «Med Guds Ord til folket» som motto.
  • ledes av et styre som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • har indremisjonsarbeid i ca 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • 24 skoler (høyskole, bibelskole, videregående, folkehøgskoler, grunnskoler) er hel- eller deleid av organisasjonen, og dertil 9 barnehager.
  • har variert misjons- og diakonalt arbeid (leir, media, kristne feriereiser, bokhandel, gjenbruk, rusbehandling, aldershjem, begravelsesbyrå, etc)
  • har nærmere 100 ansatte på hel- og deltid i kretsene, forsamlingene og ImF sentralt. Med skolene og barnehagene er tallet ca 1000.

Historien

19. oktober 1898 var utsendinger fra ulike steder på Vestlandet samlet i Bergen. Spørsmålet var om det skulle stiftes et vestlandsk indremisjonsforbund, og svaret ble ja.

Indremisjonen ble ikke stiftet i 1898. Den har alltid vært der, på ulike måter, og med ulik intensitet, siden Guds ord nådde landet vårt. Men det var først på 1800-tallet indremisjonsarbeidet ble organisert. Først lokalt, senere i kretser og samskipnader. I 1868 ble Lutherstiftelsen satt i gang, det som senere ble Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap og i dag heter Normisjon. I årene som fulgte ble organisasjonstanken drøftet også på Vestlandet. Noen mente at også vestlendingene burde være med i Lutherstiftelsen, andre ivret og arbeidet for et vestlandsk indremisjonsforbund.

Bibelcamp

Indremisjonsforbundet har følgende bibelcamper:

Lyngdal bibelcamp
Uke 26-30
Eget opplegg for barn og unge, KidzCamp og Ungdomscampen

Bygland bibelcamp
Bibel- og natur-ferie, KVS Bygland
En uke medio juli.

Plussreiser

 
Plussreiser er Norges største turoperatør i kristen regi. Årlig følger om lag 8000 gjester fra hele landet et eller flere av våre opplegg. Vi er stolt av å kunne tilby kundene mer enn ferie.Våre turer har stor spennvidde og byr på eksotiske reiser til fjerne himmelstrøk, innholdsrike turer til Israel og Midtøsten, gruppeturer med forkynnere, pilegrimsturer, bussturer og mye mer. For mange av våre kunder skreddersyr vi også helt unike opplevelsesturer.

Plussreiser er en sammenslutning av de tidligere selskapene Si-Reiser, Ravinala Reiser og Sabra Fokusreiser. Vi eies av flere misjonsorganisasjoner.

Styret

Navn Adresse Sted E-post  
Odd Asbjørn Nybø Abelseth 6240 Sjøholt odd.nybo @mimer.no
Gabriel Pollestad Høyland 145 4365 Nærbø gp @maskinering-sveiseservice.no
Harald Voster Øvre Valland 35 5600 Nordheimsund harald @voster.com
Anne Bente Klokk Svendsvik Mikkelivegen 29 6429 Molde anbsvend @online.no
Norunn Byrknes Vormedalsvegen 146 5542 Karmsund norunn.byrknes @gmail.com
Gudmund Furnes Svaberget 6977 Bygstad gudfurn @hotmail.com
Terje Greibesland Hampefjellet 3 4741 Byglandsfjord tg @sbr.no
Solveig Hosøy (1. vara) Hauglandsvegen 84 5265 Ytre Arna hosobe87 @hotmail.com
Linda Austnes (2. vara) Godøyvegen 119 6055 Godøy linda_austnes @hotmail.com