Å gi til misjonen via fast givertjeneste blir mer og mer vanlig. Det er mange fordeler med denne typen givertjeneste, både for deg som gir og for oss som skal motta.På giversiden slipper man å følge med konstant, fordi avtalt sum går ut til avtalt tid. På mottakssiden er det forutsigbart og dermed enkelt å planlegge videre arbeid når vi vet hva som vil bli gitt i løpet av et år.
I ImF kaller vi det FGS, som står for Fast givertjeneste med skattefradrag. Man kan få skattelette for gaver inntil totalt 40.000 kroner* på et år. Dette er et ekstra klapp på skulderen fra Staten, til oppmuntring for glade givere. Gå her for å laste ned og skrive ut skjema for avtalegiro FGS-Skjema, som du fyller ut og sender til oss.

Trenger du hjelp til å endre beløpet?

Endring av beløp
Siden det skattefrie beløpet fortsetter å økes, denne gang til kr 40.000 for 2018 (30.000 for 2017, kr 20.000 for 2016, kr 20.000 for 2015, kr 16.800 i 2014 og 12.000 i 2013), er det flere som har kontaktet oss for å endre beløpet på sin giveravtale.Det gjør du på denne måten:

Som giver til ImF, krets, forening/bedehus eller skole kan du kontakte ImF når du ønsker å gjøre endringer på din giveravtale. Du kan sende en e-post til imf@imf.no, eller ringe 56 31 42 40. Du må opplyse om nytt gavebeløp og er du giver til flere prosjekt, må det også opplyses hvilken fordeling du ønsker. Endringen vil bli registrert på din giveravtale hos ImF og vil tidligst gjelde fra neste måned. Har du kontaktet oss på e-post vil du motta en e-postbekreftelse på at endringen er gjort.

Bankene krever at det ligger et maksbeløp/beløpsgrense på AvtaleGiro-avtalen. Ved endring av gavebeløp må du eventuelt endre dette. Det gjør du i nettbanken eller ved at du tar kontakt med banken. Vet du at endringen er innenfor den månedlige beløpsgrensen du satte da du inngikk giveravtalen, trenger du ikke gjøre noe.

Testamentarisk gave

Indremisjonsforbundet får av og til større eller mindre gaver fra misjonsvenner som har tilgodesett misjonen når testamentet blir satt opp. Det er fint at våre venner også tenker på indremisjonen i en slik sammenheng. Det er svært viktig at testamentet er formelt i orden, ellers kan det bli satt ut av kraft. Trykk på bildet så finner du et eksempel på et enkelt oppsett. Er du i tvil om hvordan dette gjøres, må du bare ta kontakt med oss.