meet316 – app for konferanser og stevner

meet316-appen og det bakenforliggende administrative systemet er laget av ImF for å håndtere vår lederkonferanse med seminarer, nettverk, fellessamlinger, etc. Den gir deltakerne god oversikt over eget tidsskjema, hvor sesjonene skjer, hvem som medvirker, dokumenter som tilbys, evaulering, m.m. 

Korona-tilpasning: For å hjelpe forsamlinger med møter, samt våre egne og andres sommerarrangement, er appen nå utvidet til å være en hjelp til overholdelse av smitteverntiltak. En kan registrere egen familie, reservere plass i arrangement, reservere plass for venner som ikke har appen, og «sjekke inn» selv ved inngang til arrangementet. Alle data lagres trygt og sikkert i en skybasert serverløsning. 

Merk: Appen er gratis. Når du installerer den, vil du få fram et «demo-arrangement» som viser egenskapene. For å laste ned et arrangement som du skal være med på, må du kjenne til koden for arrangementet på forhånd. Dette oppgis av arrangøren.

Nederst på siden finner du en veiledning for bruk av meet316.

Nye programversjoner

NB 1!  Det er ikke nok å bruke «Oppdatér» i appen for å få inn programendringer, for den oppdaterer bare arrangementsdata. NB 2! Skal du beholde de eksisterende arrangementene du har lastet ned, må du lukke meet316 fullstendig før du laster ned ny programversjon. På iPhone/iPad betyr det å trykke to ganger på Hjem-knappen og så skyve meet316 opp og ut av skjermen. På Android betyr det å trykke på knappen nederst til venstre som viser alle appene som er aktive, og så velge «Lukk alle» eller skyve meet316 opp og ut av skjermen.

Her er endringene i meet316:

11.juni 2020

 • Forbedret ´Sjekk inn!´for iPhone/iPad ved at det er innført aktivering av kamera i eget valg i Reservere-menyen. Deretter fungerer ´Sjekk inn!´som på andre plattformer.
 • En får nå kvittering på at reservering er vellykket utført.

01.juni 2020

 • Forbedret innsjekk: Uavhengig av hvilke reserveringer som ligger på mobilen/nettbrettet, vil «Sjekk inn»-funksjonen nå se etter reservering kun på server. Når appen gjenkjenner en QR-kode, kobler den opp til server, søker på møtet/måltidet (identifisert av QR-koden) og sjekker inn dersom det finnes en reservasjon med ditt mobilnr. Det fjerner problemet med manglende reservasjoner på mobilen. I tillegg kan du nå reservere på andre enheter enn den du bruker til å scanne QR-kode, bare du har lastet ned arrangementet med samme mobilnr på alle enhetene.
 • Skjermbilder for reservering og «Hent arrangement» har fått betydelig scrolle-funksjonalitet, slik at en kan bla opp/ned bak tastaturet. Dermed er det nå lett å se felter bak tastaturet selv om tastaturet (på noen mobiler) dekker halve skjermen.
 • I «Hent arrangement» er det fullt tastatur i alle felt på iPhone/iPad, slik at en slipper å lukke tastaturet når en beveger seg fra numeriske felt til alfanumeriske felt (arr.kode til etternavn).
 • Har fjernet familiemedlemmer i «Oppsett» for de som heretter laster ned appen for første gang.
 • Bedre utnyttelse av skjermer på større iPhone-utgaver (det viste seg at disse hittil har valgt oppsettet til mindre utgaver).

Installasjon iPhone og iPad

Du kan bruke meet316-appen på iPhone og iPad, versjon 10 (september 2015) eller nyere. Du finner den på Apples App Store ved å søke på «meet316», og installerer på vanlig måte. Installasjonen er på ca 66 MegaByte, så sørg for å være tilknyttet trådløst nett om du ikke har rikelig med mobildata i abonnementet ditt.

Installasjon Android (mobiler og nettbrett)

Du kan kjøre appen på Android telefoner og nettbrett, versjon 5.1 (februar 2015) eller nyere. Vi beklager veldig at appen ikke finnes på Google Play enda (de har et krav som vi ikke kan løse før etter sommeren), men det er ganske lett å installere den utenom. Bare  forbered deg på noen advarsler.

Dersom du får meldingen «Appen ble ikke installert» når de oppdaterer meet316.
 • Forslag 1: Sjekk at meet316 ikke er aktiv/kjører på mobilen, og prøv igjen.
 • Forslag 2: Restart mobilen og prøv igjen.
 • Forslag 3: Hold inne meet316-ikonet og velg «Avinstaller». Da skal det fungere, men du mister da arrangementene du har hentet, og må hente på nytt.
Er det trygt å installere slik på Android?

Ja, vi vurderer meet316 som helt trygg. Det er en kjent sak at det er flere dårlige og skadelige apper på Android-plattformen, nettopp fordi det er mulig å installere utenom Google Play. Det er derfor viktig for oss å presisere at meet316-appen har nøyaktig samme programkode som har vært gjennom Apple sin grundige kvalitetskontroll og blitt godkjent der. Appen ber kun om lagringsplass og tilgang til kamera, og aksesserer ingen andre interne funksjoner på mobilen/nettbrettet. Forskjellen er bare at våre utviklingsverktøy tilbyr den minnehåndteringen (64-bit i stedet for 32-bit) som Apple krever, men foreløpig ikke for Android-plattformen. Google ville godkjent vår minnehåndtering i 2019, men gir dessverre ingen unntak fra 2020. Når det gjelder virus, er våre utviklingsmaskiner kontinuerlig virus-overvåket, slik at appen ikke skal bli infisert.

Så er det slik at det er du selv som er ansvarlig for det som installeres på din mobil/nettbrett, så er du likevel skeptisk til å installere på Android, er PC ditt alternativ. Eller du kan benytte manuell reservering gjennom arrangøren.   

OK, gjør følgende på din mobil/nettbrett for å installere:

Når du klikker på denne lenken, vil enheten din starte nedlasting av fila meet316.apk (ca 25 MegaByte). Avhengig av hvilken Android-versjon du har på mobilen/nettbrettet skjer omtrent følgende (dette er skjermbilder fra en mobil med Android 8):

1. Du klikker på knapp for nedlasting.

NB! Ser ut til at Chrome som nettleser ikke fungerer, sikkert fordi Google er så strenge med at alt skal ligge på Google Play. Prøv annen nettleser som allerede er på mobilen, eller bruk Firefox.

2. Mobilen gir deg en «dramatisk» melding, men du klikker på nedlasting. Du kan få en omtrent likelydende melding etterpå, og velger «Last ned» igjen.
3. Installasjonsfila ligger på en Google-server, så det kan være at du får en advarsel fra Google (se bildet). Du kjører på med nedlasting.
4. Google anser apper på Google Play som «kjente», og her kommer det da en installasjon fra en «ukjent kilde». Derfor må du klikke på Innstillinger for å akseptere kilden.
5. Velg at du gir tillatelse til å installere fra denne kilden (om du skal oppdatere appen senere, slipper du trinn 4 og 5 siden du nå har godkjent kilden).
6. Siste trinn er bare info om at meet316 ikke ber om tillatelse til noen av mobilens enheter i denne omgang, så du velger «Installer». Dermed skulle meet316 være installert!

Installasjon på Windows PC

Du kan kjøre appen på Windows PC, versjon 7 (2009) eller nyere dersom du har en 64-bit versjon av Windows, hvilket gjelder de fleste PC’er i dag (du kan høyre-klikke på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og velg System for å sjekke om «Systemtype» er 64-biters operativsystem). Vi har laget et enkelt installasjonprogram som du laster ned på denne lenken.  Du velger «Last ned» (midt på skjermen) , og så «Lagre» fila (mappen for Nedlastinger foreslås).

Dersom du får en en melding nederst på skjermen med en advarsel om at en fila meet316_setup_Win64_buildxxx.exe kan være farlig,  svarer du at du vil beholde (keep på engelsk) fila, ikke forkaste den. Klikk på den nedlastede fila. Så kan det være at du får opp vinduer som dette, og klikk da på knappene som er vist:

Da skal installasjonsprogrammet starte, og der trenger du bare å godta valgene som foreslås, men du kan også endre foreslåtte valg om plassering og denslags. Du kan avinstallere på samme måte som alle andre program (se Apper under Innstillinger i Windows).

Brukerveiledning

Når du åpner meet316 første gang, får du opp et demo-arrangement som viser funksjonalitet for appen. Du må hente ned ønsket arrangement for å få bruke den aktivt (se nedenfor).

I hovedbildet vises programmet for nåværende arrangement med et skilleark/fane for hver dato. Møter, måltider, seminar, konserter (vi bruker betegnelsen «sesjoner» heretter om disse) vises kronologisk for hver dato. Maks 7 etterfølgende datoer vises. Hvis arrangementet er påbegynt, vises ikke datoer før dagens dato (kan overstyres i systemoppsettet).

Hente arrangement

Alle arrangement ligger i en sentral database, og du velger knappen [Hent arrangement] nederst til høyre i hovedbildet for å laste ned data fra databasen. NB! Ikke bli utålmodig om det går noen sekunder fra du trykker på knappen til det skjer noe, for det kan være belastning på nett og database.

I skjermbildet du får opp, vises arrangementene tilhørende organisasjonen som står nederst i bildet. Velg «din» organisasjon, og arrangementslisten oppdateres. Appen husker hvilken organisasjon du valgte neste gang du skal laste ned data.

(Punk 3 og 4 ovenfor er ikke nødvendig dersom du skal velge et arrangement der du er påmeldt på forhånd).

Klikk/trykk på ønsket arrangement, og nedlasting starter. Det kan ta fra 20 sekunder til et par minutter, avhengig av hvor mye data arrangøren har lagt inn. Du bør gjerne være tilkoblet trådløst nett for å spare mobildata, da vi fort kan snakke om noen megabyte som skal hentes.

Du kan laste ned flere arrangement og skifte mellom dem (se nedenfor). 

Systemoppsett / skifte arrangement

Trykk på knappen [Oppsett] i hovedbildet.
Her kan du velge mellom tre ulike utseende.

Du kan velge om appen skal sjekke automatisk etter oppdateringer av nåværende arrangement, og i tilfelle hvor ofte. Det er mest aktuelt å bruke automatisk oppdatering under konsentrerte konferanser der det kan skje en del endringer underveis. Dersom arrangøren gjør endringer for arrangementet i sin database, må du trykke på [Oppdatér] for å starte oppdatering «manuelt».

Lenger ned i skjermbildet kan du hake av for «Vis datoer før dagens dato i tidsskjema» som altså lar deg se tidsskjema fra starten av arrangementet (men fortsatt bare 7 datoer etter det).

Familie: For at det skal gå raskt å reservere plass i diverse møter/sesjoner for deg og din familie, kan du fylle ut opp til 9 familiemedlemmer i dette bildet.
Nederst i skjermbildet kan du skifte mellom ulike arrangement som du har lastet ned, og appen husker hvilket arrangement du valgte neste gang du starter appen.

Velg [Lagre] for å lagre dine valg.

Reservasjon av plass

For å kunne foreta eventuell smittesporing i etterkant, må en bruke appen for å reservere plass, og deretter sjekke inn når en ankommer sesjonen. Alle persondata lagres trygt i en skybasert løsning, og slettes når helsemyndighetene mener de er lagret lenge nok. Reservasjon kan altså skje innenfor tidsrammen som vises i hovedbildet. Glem kreative forsøk på å omgå tidsramme ved å justere dato eller klokkeslett på din enhet, for disse hentes fra serveren. Her er aktuelle skjermbilder (jada, det er mulig å skåre billige poeng på apputviklers familie her):

Når du trykker på knappen [Reservere] ved en sesjon i tidskjemaet, får du fram en popup-meny med disse valgmulighetene:

 • [Reservere for familien din]: Det kan gå noen sekunder mens appen henter kapasitet og ledig plass fra serveren. Du får fram et vindu der du kan hake av for hvem i din familie som skal på sesjonen. Hvor mye ledig plass det er igjen vises nederst i bildet. Bare sett en hake ved de familiemedlemmene som skal være med. For møter er det en familiereservering per møte, så du må slette reservering (se nedenfor) om du vil gjør noe opp igjen. Velg [Reservere] for å lagre (tar 2 sekund). For måltider: Du må velge ønsket tidspunkt nederst på skjermen. Her er det mulig å foreta flere reserveringer for samme familie på ulike tidspunkt, så prøv å ikke legge inn dobbelt for samme familiemedlemmer.
 • [Reservere for venner]: Samme funksjonalitet som familiereservering, men her må du fylle ut din venns (ikke ditt) etternavn, fornavn og mobilnr. Fyll så ut navnene til vennefamilien, og ellers er funksjonalitet som beskrevet ovenfor. Når reservasjon er gjort, får du fram en reservasjonskode som din venn må huske når han og familien går til manuell innsjekk ved inngang til møtet/måltidet. NB! Du er ansvarlig for at informasjon er rett utfylt. For å forhindre misbruk av appen, knyttes reserveringen til deg som bruker.
 • (Mulige feilsituasjoner: Du får feilmelding om du prøver å reservere for tidlig, for seint, eller om sesjonen er fullsatt. Ved siste tilfelle har vi en liten køordning: Ved at sesjoner er lenket til hverandre (et kveldsmøte er lenket til neste kveldsmøte) kan du ved neste tilsvarende sesjon starte reservering 30 minutter før de som fikk plass.)
 • [Se på / slett reservasjoner]: Du får fram en liste over de reservasjonene du har gjort (familie og venner). Her kan du hente fram dine venners reservasjonskode, eller slette en reservasjon. Etter at en har foretatt innsjekk (se under) kan en ikke slette reservasjon pga behov for smittesporing i etterkant.
 • [Sjekk inn!] Denne bruker du ved inngangen til møtet/måltidet. Funksjonen vil aktivere kameraet på mobilen/nettbrettet. Ved første gangs bruk spør appen om tilgang til kameraet. Gi tillatelse(!) ellers må du inn i Innstillinger → Apper → meet316 for å gi tillatelse i etterkant. Ved inngangen til møtet/måltidet vil du se en QR-kode. Hold kameraet opp mot den, QR-koden scannes, og du får en Velkommen-melding som du viser til «vakten» ved inngangen.
 • [Manuell innsjekk] brukes av arrangørens personell til å registrere manuelt hvem som kommer inn. En må ha passord for å aktivere funksjonen, og de som kommer må vite sin reservasjonskode.

Lykke til!